Διαχείριση Περιεχομένου

Ο όρος Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου αναφέρεται στο σύστημα που είναι σχεδιασμένο για να απλοποιήσει τη δημοσίευση δικτυακού περιεχομένου των websites και των κινητών συσκευών. Επιτρέπει στους διαχειριστές του δικτυακού τόπου να υποβάλουν περιεχόμενο χωρίς να απαιτεί τεχνική γνώση HTML ή μεταφόρτωση των αρχείων.Τα σημαντικότερα κριτήρια για την σωστή επιλογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου είναι :


  • η ασφάλεια

  • η ευκολία χρήσης 

  • παραμετροποίηση
  • επεκτασιμότητα και η υποστήριξη των απαραίτητων λειτουργιών που απαιτούνται για τον κάθε δικτυακό τόπο
  • υποστήριξη(support)

Υπάρχουν και αρκετά αξιόλογα Open Source Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου.

Η cyb απο το 2005 έχει αναπτύξει το Ennius CMS™ , ένα πρωτοποριακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου πολυγλωσσικών δικτυακών τόπων. 

Διαβάστε περισσότερα για το Ennius CMS.